پیش‌بینی سود سال ۹۳ گرانترین شرکت بورسی منتشر شد

پیش‌بینی سود سال ۹۳ گرانترین شرکت بورسی منتشر شد

شرکت پالایش نفت تهران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ را مبلغ ۶۶ هزار و ۲۷۲ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، گرانترین شرکت بازار سرمایه، اولین پیش بینی سود سال ۹۳ خود را اعلام کرد و برای هر سهم ۶۶ هزار و ۲۷۲ ریال سود پیش بینی کرد.

این در حالی است که پالایشگاه نفت تهران ، پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۶۱ هزار و ۲۲۰ میلیون ریالی در اسفند ۹۱ مبلغ ۳۵ هزار و ۹۳ ریال، در اردیبهشت ۹۲ مبلغ ۵۹ هزار و یک ریال و مطابق اطلاعات جدید مبلغ ۵۹ هزار و ۵۶۳ ریال اعلام کرده بود ولی پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۶۱ هزار و ۲۲۰ میلیون ریال مبلغ ۶۶ هزار و ۲۷۲ ریال اعلام کرده است.

همچنین پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۳ در مقایسه با پیش بینی عملکرد سال مالی قبل فروش ۱۱ درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۰ درصد افزایش، سود عملیاتی ۳۵ درصد افزایش و سود خالص ۱۱ درصد افزایش نشان می دهد.

این در حالی است که شرکت دلیل عمده تغییرات سود و زیان را افزایش نرخ تسعیر ارز از مبلغ ۲۴ هزار و ۵۰۰ ریال به ۲۶ هزار و ۵۰۰ریال به ازای هر دلار) و همچنین تغییرات نرخ بین المللی فرآورده ها اعلام کرده است.

مطابق اطلاعات دریافتی از شرکت، در مفروضات پیش بینی سال مالی ۹۳ نرخ تسعیر ارز به ازای هر دلار مبلغ ۲۶ هزار و ۵۰۰ ریال، نرخ دلاری فروش فرآورده های نفتی سال ۹۳ برابر میانگین نرخ ۲۱ ماهه گذشته منتهی به ۳۰ آذر ۹۲ و مقدار فروش معادل مقدار تولید، هزینه حمل نفت خام درسال ۱۳۹۳ مشابه سال ۱۳۹۲ و به مبلغ ۹۲۳ میلیارد ریال، نرخ خرید نفت خام سال ۹۳ برابر میانگین نرخ ۲۱ ماهه گذشته منتهی به آذر ۹۲ پس از کسر پنج درصد تخفیف برابر با ۱۰۱.۶۶دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است.

همچنین نرخ سود اوراق مشارکت برای سال ۱۳۹۳ برابر ۲۵ درصد پیش بینی شده و هزینه استهلاک معادل مبلغ هزار و ۸۴۰میلیارد ریال (سال قبل مبلغ هزار و ۴۷۳میلیارد ریال)،هزینه سوخت گازمصرفی معادل مبلغ ۸۵۶ میلیارد ریال (سال قبل مبلغ ۵۴۵ میلیارد ریال)در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که مطابق اعلام شرکت، هیئت‌مدیره در نظر دارد تقسیم ۱۰ درصد از سود عملکرد سال مالی ۹۳ را بین سهامداران، به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.

همچنین مطابق اطلاعات دریافتی، پیش بینی درآمد حاصل از سرمایه گذاریها برای سال مالی ۹۳ به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال (معادل ۷ درصد سود خالص و به ازای هر سهم مبلغ ۴ هزار و ۹۰۰ ریال) مربوط به سود سپرده های بانکی است.

پیش بینی خالص درآمد (هزینه) های متفرقه برای سال مالی ۹۳ به مبلغ ۳۳۲ میلیارد ریال (معادل هشت درصد سود خالص و به ازای هر سهم مبلغ ۵۴۲۲ ریال) عمدتا مربوط به درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای نفت ایرانول و نفت پاسارگاد اعلام شده است.

مطابق بند ۳ گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ “از بابت عملکرد مالیاتی سال ۱۳۹۰ برگ تشخیص به مبلغ هزار و ۳۰۸ میلیارد ریال صادر شده که شرکت از این بابت مبلغ ۶۴۹ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور و به دلیل اعتراض، ذخیره‌ای از بابت مابه‌التفاوت آن در دفاتر منظور کرده است.

ضمنا از بابت عملکرد سال مالی قبل و دوره ۶ ماهه مورد گزارش بر مبنای سود ابرازی مبلغ هزار و ۱۶ میلیون ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. همچنین طبق اوراق صادره از سوی سازمان امور مالیاتی از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ جمعا مبالغ ۱۱ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال از شرکت مطالبه شده که به دلیل اعتراض ذخیره‌ای از این بابت در حسابها منظور نشده است. تعدیل حسابها از بابت موارد مطروحه ضروری است لیکن میزان تعدیلات مورد نیاز منوط به رسیدگی و اظهارنظر سازمان امور مالیاتی است.”

مطابق بند ۵ گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲″سرفصل سایر حسابهای پرداختنی مشتمل بر مبلغ ۸ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال ذخیره منظور شده در حسابها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی بابت موجودی نفت خام و کالای ساخته شده پایان دوره و نیز مابه‌التفاوت بهای فروش فرآورده‌های ویژه در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۱ است که براساس مکاتبات صورت گرفته از سوی شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در حسابها منظور، لیکن به دلیل ابهامات مطروحه در مورد نحوه محاسبات و نوع فرآورده‌های مشمول، پرداختی از این بابت صورت نگرفته و اعلامیه‌های نهایی مربوطه از سوی شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی صادر نشده است.

لذا تعیین وضعیت پرداخت و تعدیل حسابهای مربوط منوط به حصول توافق نهایی طرفین و ارائه نظر قطعی نهادهای قانونی مرتبط است.”

علاوه بر این مطابق بند ۶ گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲″طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مبلغ ۵ هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال از بابت مابه‌التفاوت نرخ فروش آزاد و تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سود خالص شناسایی شده، لیکن طبق مفاد قوانین بودجه سالهای فوق‌الذکر، محصولات مذکور جزء‌ ۵ فرآورده اصلی مشمول تفاوت نرخ نبوده، با توجه به موارد مطروحه و با عنایت به این موضوع که تا تاریخ این گزارش نسبت به مبلغ مذکور از سوی نهادهای ذیربط مطالبه‌ای صورت نپذیرفته، تعیین وضعیت آن منوط به تصمیمات آتی مسئولین ذیربط است.”

مطابق بند ۷ گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ و بند ۷ این گزارش عملیات فروش شرکت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صورت می‌ گیرد و بابت تمامی فروشهای شرکت مالیات و عوارض ارزش افزوده محاسبه و طبق اعلامیه جهت ثبت به شرکت اعلام می شود.مستنداتی دال بر اینکه تمامی محصولات شرکت از جمله فرآورده‌های ارزی، مرزی، بنکرینگ و سوخت هوایی ATK مشمول محاسبه مالیات مذکور می‌گردد، ارائه نشده است.

مطابق بند ۱۰ گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ “در طی دوره مورد گزارش، بهای خرید نفت خام و فروش فرآورده‌ها به شرح مندرج در صورتهای مالی، صورت گرفته است و نرخ قطعی خرید و فروش اقلام مذکور و همچنین موجودی نفت خام و فرآورده‌های ساخته شده و امانی در پایان سال، براساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تعیین شده است.

با توجه به مراتب فوق و همچنین روال سالهای اخیر که شناسایی درآمد فروش و بهای خرید نفت خام و نوسانات آنها، متأثر از اعلامیه‌های تعدیلی صادره توسط شرکتهای مزبور بوده، تعیین پیامدهای ناشی از رویه مذکور، بر صورتهای مالی مورد گزارش، مشخص نیست.”

به گزارش ایسنا، شرکت پالایشگاه نفت تهران که به عنوان گران ترین شرکت بازار سرمایه لقب گرفته است در حال حاضر با P/E ‌ چهارده مرتبه و قیمت ۸۳ هزار و ۸۳۴ تومان در حال معامله است.

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *