دستور اداری تامین اجتماعی در رابطه با دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۹۳

دستور اداری تامین اجتماعی در رابطه با دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۹۳

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
دستور اداری
موضوع: دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۳

اداره کل استان…
به پیوست بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۹۲/۱۲/۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه مورخ ۹۲/۱۲/۲۴ شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۳ و همچنین سایر سطوح دستمزدی ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۳ بشرح ذیل اعلام می گردد و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه رعایت نمایند.

۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی ( به استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع ) در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۰۲۹۷۰ ریال اعلام می گردد.

۲- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۲، معادل ۱۲ درصد بعلاوه رقم ثابت ۲۱۱۱۰ ریال به شرح ذیل افزایش می یابد. همچنین پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۲ از رقم روزانه ۱۶۲۳۷۵ ریال بیشتر می باشد همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته، مشروط براینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۲۰۲۹۷۰ ریال کمتر نباشد. ضمنا کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول طبق آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های ۵ و ۵.۱ جدید درآمد خواهد بود.

مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۳ = (۲۱۱۱۰+۱.۱۲ آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۲)
مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.

تبصره: طبق بند ۳ بخشنامه فوق الذکر مقرر گردیده ماهانه مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال بعنوان کمک هزینه اقلام مصرفی، مزایای رفاهی و انگیزه ای به کلیه کارکنان دائم و موقت پرداخت گردد. لذا کارفرمایان مکلفند به هنگام تنظیم صورت مزد مبلغ مذکور را در ستون مزایای مشمول درج و حق بیمه متعلقه را بهمراه سایر اقلام پرداخت نمایند.

۳- کلیه پرداختیهای آن دسته از بیکاران که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳ ترمیم می گردد.

۴- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱۳۹۳/۱/۱ دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۲۰۲۹۷۰ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۳۹۳ کارفرما لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند و یا در لیستهای ارسال ترک کار آنها را اعلام ننماید، باید دستمزد آن بشرح بند ۲ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده قرار گیرد.

۵- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری معادل ۲۶۳۹۰۰ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری معال ۲۲۳۳۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل ۲۰۲۹۷۰ ریال تعیین می گردد.

۶- با توجه به بخشنامه های شماره ۷، ۷.۱ و ۷.۲ مشترک فنی و درآمد و با در نظر گرفتن ماده ۶ آیین نامه اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۰۴۰/۴۲۰۵۳ مورخ ۸۹/۲/۲۶ و بندهای ۲ و ۳ تصوب نامه شماره ۴۵۲۵/۱۴۲۸۳ مورخ ۸۹/۶/۲۴ هیئت محترم وزیران، حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع زیربنا بر اساس حاصلضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورایعالی کار در سال ۱۳۹۳ محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین طبق بخشنامه شماره ۷.۴ مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب ۱.۲ ، ۱.۳ و ۱.۴ برابر حداقل دستمزد سال ۹۳ به ترتیب برای کارگران درجه سه (۲۴۳۶۰۰ ریال)، درجه دو ( ۲۶۳۹۰۰ریال ) و درجه یک (۲۸۴۲۰۰ ریال) محاسبه و وصول می گردد.

۷- با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و هیئت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۱۴۲۰۸۰۰ ریال تعیین می گردد و رعایت موضوع در ماههای ۳۱ و ۳۰ روزه الزامی می باشد.
مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، روساء و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.

محمد حسن زدا
معاون فنی و درآمد

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

  1. الان دوساله برای بیمه رانندگان اسم نوشتم ولی هربارکه مراجعه میکنم ،میفرمایند جواب استعلام نیامده،من نیسان دارم،درصورتی مادر کرمان هستیم اما یکی از دوستانم در شهرستان همراه بامن ثبتنام کرده وبعداز دوماه بیمه شده،تورو خدا بگین چکارکنم،من الان این بیمه رواحتیاج دارم نه وقتی مردم ،باتشکر،غلامرضا محمدرضایی از کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *