حق الزحمه مؤسسات کاریابی‌ در سال ۹۴ اعلام شد

محمداکبرنیا، مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها پس از تعیین دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی( داخلی و خارجی) در سال ۹۴ را ابلاغ کرد.

متن کامل این ابلاغیه به شرح زیر است.

ابلاغیه میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی (داخلی و خارجی) در سال ۹۴.

۱- حق الزحمه کاریابی بابت ثبت نام به همراه مشاوره شغلی به شرح ذیل است.
۱-۱ حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی داخلی مبلغ ۱۳۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
۱-۲ حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال تعیین می گردد.
تبصره۱- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی کاریابی داخلی در مناطق محروم کشور مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره۲- چنانچه به همراه ثبت نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود پنجاه درصد حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد.
تبصره۳- در صورت انصراف کارجو از فرآیند بکارگماری وجه پرداختی باید ثبت نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی‌گردد.
تبصره۴- انجام فرآیندمشاوره شغلی توسط کارشناس مرد برای آقایان و کارشناس زن ویژه خانوم‌ها انجام می‌شود.

۲- حق  الزحمه کاریابی بابت بکارگماری جوینده کار در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به شرح زیر محاسبه و تعیین و از کارجو دریافت می‌گردد.
۲-۱ حق  الزحمه بکارگماری کاریابی برابر پنجاه درصد حداقل دستمزد اعلام شده برای یک ماه توسط شورای عالی کار در سال ۱۳۹۴ می باشد.
۲-۲ در صورتیکه دستمزد ثابت بکارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده برای یک ماه توسط شورای عالی کار باشد ۲۰ درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال ۱۳۹۴ به حق الزحمه اضافه خواهد شد.
۲-۳ حق الزحمه بکارگماری کاریابی بابت کارجویانی که از طریق اجرای بند(و) ماده (۸۰)قانون برنامه پنجم توسعه بکارگماری می‌شوند بر اساس بند۱-۲ دریافت می‌گردد.
تبصره۱- برای قراردادهای کمتر از یکسال حق الزحمه به نسبت ماه‌های کارکرد محاسبه خواهد شد.
تبصره۲- کاریابی ها حق دریافت حق الزحمه بکارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یکماه را ندارند. لازم است قبل از معرفی کارجو به فرصت شغلی در این خصوص به وی اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.
تبصره۳- در صورت تمدید قرار دادکار( بکارگمارده با کارفرما) تا سقف یکسال، کاریابی می‌تواند نسبت به اخذ ما بقی حق الزحمه خود از بکارگمارده اقدام نماید.

۳- کاریابی ها حق دریافت هیچ گونه وجهی از جویندگان کار به غیر از تعرفه های تعیین شده در این دستور العمل را نخواهند داشت.
۴- کاریابی با توافق با بکارگمارده می‌تواند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول نماید.
۵- در صورت تمایل کارفر ما، کاریابی می‌تواند حق الزحمه بکارگمارده شده را از وی دریافت نماید.
۶- کاریابی می‌تواند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تأمین لازم را در قالب سفته اخذ نماید.
تبصره- میزان تضمین اخذ شده از کارجو توسط دفتر کاریابی داخلی نیاید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.

۷- کاریابی نمی تواند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه،گواهینامه و … را به عنوان تضمین اخذ نماید.
۸- کاریابی نمی‌تواند بخشی از حق الزحمه بکارگماری را قبل از احراز اشتغال قطعی کارجو ( در قالب بیش دریافت) از وی دریافت نماید.
۹- با درخواست کاریابی،کارفرما می‌تواند در صورت رضایت کتبی کارجو حق الزحمه بکارگماری را در قالب مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت نماید. در اینصورت نیازی به اخذ تضمین از کارجو نمی باشد.
۱۰-کاریابی موظف است در قبال دریافت هر گونه وجه (حق الزحمه ثبت نام و بکارگماری) به کارجو رسید ارایه نماید.
تبصره- چنانچه بر اساس تایید مراجع ذیصلاح کارجو قبل از پایان یکسال ترک کار کار نموده و یا به علت سهل انگاری عدم توجه به اوامر کارفرما، قصور و.. موجبات اخراج خویش را فراهم سازد. موظف به پرداخت کل حق الزحمه برابر بند مرتبط مندرج در ماده ۲ خواهد بود.

۱۱- تعرفه حق الزحمه بکارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرار داد کار یکساله و بیشتر معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر ازیک سال به صورت تناسبی محاسبه و توسط وزارت به دفاتر کاریابی ابلاغ می شود.
۱۲-کاریابی های خارجی موظفند در خصوص تشکیل پرونده و اعزام کارجویان به خارج از کشور بر اساس نمونه قرار داد ابلاغی دفتر( نامه شماره ۸۴۵۰۱۱ مورخ ۹۳/۵/۴ ) اقدام به تنظیم قرارداد با کارجو نمایند.
۱۳-عدم رعایت هر یک از بندهای اعلام شده تخلف محسوب گردیده و ادارات کل تعاون , کار و رفاه اجتماعی استان ها و انجمن های صنفی کاریابی های موظف به رسیدگی می‌باشند.
۱۴- کلیه دفاتر کاریابی مکلف می باشند این بخشنامه را در محل مناسب و در معرض دید عموم مراجعه کنندگان قرار دهند.

«  جهت دانلود ابلاغیه میزان حق الزحمه دفاتر کاریابی در سال ۹۴ اینجــــا کلیک کنید   »

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *