ارائه گزارش حسابرسی دو سازمان زیباسازی و نوسازی شهرداری تهران

ارائه گزارش حسابرسی از دو سازمان زیباسازی و نوسازی شهرداری تهران در دستور دویست و سی ام جلسه شورا قرار داشت که بر اساس مبانی اظهار نظر حسابرسی سازمان زیباسازی نسبت به صورت درآمد و هزینه مردود و از نظر ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشروط اعلام شد و سازمان نوسازی نیز کارنامه مشروط گرفت.

علیرضا دبیر در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان های شهرداری تهران در صحن شورا گفت: سازمان زیباسازی آخرین سازمانی بود که حسابهای درآمدی اش را معرفی کرد؛ اما هنوز درآمدهایش را به خزانه شهرداری واریز نمی کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: به دلیل اساسی بودن آثار موارد مندرج در بندهای ۴، ۵ و ۷ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد؛ عملکرد سازمان زیباسازی شهر تهران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال ۹۲ مردود شده و مدیر وقت باید پاسخگوی بندهای حسابرسی باشد.

اسمعیل دوستی نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در جریان استماع گزارش حسابرسی سازمان زیبا سازی شهرداری تهران اظهار داشت: فرمت هایی که سازمان ها و شرکت های شهرداری مورد حسابرسی قرار میگیرند با فرمت حسابرسی شرکتهای خصوصی که به دنبال کسب درآمد و سودهی هستند باید متفاوت باشد.

وی در ادامه افزود: این در شرایطی است که درآمدهای شهرداری ناپایدار، مقطعی بوده و جریانات جاری بازار کسب و کار روی آن خیلی تاثیر گذار نیست.

مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص اظهار داشت: شهرداری و سازمانها و شرکت های تابعه فلسفه وجودیشان خدماتی است و برای ارائه این خدمات قاعدتا” به درآمد هم نیاز دارند. اما بدان معنا نیست که بعد از کسب درآمد برای رسیدن به هدف که همان ارائه خدمات است هرگونه که دوست داشتند هزینه کنند.

وی افزود: در خصوص سازمان زیباسازی هم این موضوع صدق می کند درست است که سازمانی خدماتی با ماموزیت های تعریف شده است اما در کنار این ماموریت ها درآمدهم به دست می آورد که در هزینه کرد آن نمی تواند بدون برنامه و بدون رعایت موارد حسابهای مالی اقداماتی را انجام دهد.

علیرضا دبیر درباره مهم ترین بند گزارش حسابرس توضیح داد: بر اساس بند ۴ این گزارش در سال ۹۱ قرارداد تامین ۵۰۰ دستگاه سرویس بهداشتی با شرکت عرف ایران به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان منعقد شده و بر اساس گزارش حسابرس با هزینه ۳۰ میلیارد تومان تنها ۱۸۴ دستگاه سرویس بهداشتی احداث شده و ۱۸ میلیارد تومان هم از بابت صورت وضعیت های واصل نشده هزینه شناسایی شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: زمانی که حسابرس به صورت های مالی سازمان زیباسازی رسیدگی می کرد مبلغ ۱۸ میلیارد تومان در صورت های مالی سال ۹۳ بدهی واهی شناسایی شده بود که در حال حاضر اصلاح شده است.

وی اضافه کرد: همانطور که در بند ۶ این گزارش تاکید شده در سال ۸۸ قرارداد ساخت ۸۴ دستگاه تابلوی تبلیغاتی به مبلغ ۴ میلیارد تومان با شرکت حدید انوار بسته شده و بابت بخشی از کل مبلغ پیمان ۶ واحد تجاری و ۸ واحد آپارتمان اداری در خیابان ولنجک تحویل این شرکت شده است. در حالی که این شرکت به تعهدات خود در مهلت مقرر (شش ماه) عمل نکرده و تا تاریخ تهیه گزارش حسابرس تعداد ۷۱ دستگاه تابلوی تبلیغاتی (بخشی کامل و بخشی نیمه کاره) تحویل سازمان شده است.

دبیر در ادامه در خصوص بند ۸ این گزارش توضیح داد: صورت وجوه نقد مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه نشده است و بیانگر جریان های واقعی ورودی و خروجی وجوه نقد طی دوره نیست. این در حالی است که بر اساس قسمت ث بند ۹ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ارائه نشده است.

وی افزود: بر اساس بند ۱۷ گزارش تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب؛ برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ به پیوست صورت های مالی ارائه نشده است. از سوی دیگر همانطور که در بند ۱۸ این گزارش درج شده؛ حدود ۱۲ میلیارد تومان ارزش افزوده از مشتریان دریافت شده و این مبلغ را در وجه سازمان امور مالیاتی پرداخت نکرده اند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اساسنامه سازمان زیباسازی گفت: این سازمان تا سال ۹۳ بر مبنای اساسنامه سال ۷۰ عمل کرده و اقدام به انتخاب حسابرس توسط بازرس کرده اند اما از سال ۹۳ بر مبنای اساسنامه های جدید مصوب شورا این سازمان اجازه انتخاب حسابرس نداشته و اگر برای سال ۹۳ حسابرس انتخاب شده باید قرارداد آن منتفی شود تا به یکی از بندهای گزارش حسابرسی سازمان در سال ۹۳ تبدیل نشود.

دبیر در ادامه با بیان اینکه سازمان زیباسازی آخرین سازمانی بود که حساب درآمدی اش را معرفی کرده؛ عنوان کرد: درآمد سازمان زیباسازی در سال ۹۲ حدود ۱۳۳ میلیارد تومان بوده و این درآمد را باید به طور کامل به حساب خزانه شهرداری واریز کنند.

وی یادآور شد: با توجه به اهمیت واریز کردن درآمدها به حساب خزانه شهرداری؛ در تبصره های بودجه بر این موضوع تاکید شده و در تبصره ۱۴ چند سازمان خاص از جمله سازمان زیباسازی مورد تاکید قرار گرفته اند.

دبیر با بیان اینکه درآمد واریز شده توسط سازمان ها به خزانه شهرداری باید ظرف یک هفته به سازمان بازگردانده شود؛ تشریح کرد: در سال ۹۴ با وجود اینکه سازمان زیباسازی حساب درآمدی اش را معرفی کرده اما هنوز درآمدشان را به حساب خزانه شهرداری واریز نمی کنند.

خروجی خوبی از فعالیت های سازمان زیباسازی در ذهن ما نیست

محسن پیرهادی نیز در این خصوص اظهار داشت: برخی سازمانها از ماموریت هایی که برایشان تعریف شده اند فاصله می گیرند. برای نمونه یکی از ماموریت های سازمان زیباسازی ساماندهی میادین شهر است.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا یادآور شد: آیا طی ۱۰ سال گذشته یک میدان در خورشان این شهر و شهروندانش طراحی و یا مرمت شده است. میدان انقلاب، میدان امام حسین(ع) و میدان ولی عصر(عج) نمونه هایی است که روی آنها مباحث زیادی مطرح است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در مجموع باید یادآور شد که خروجی خوبی از فعالیت‌های سازمان زیباسازی در ذهن ما نیست.

دبیر در پاسخ به اعتراض نمایندگان شهرداری که نتیجه مردود را برای این گزارش قابل قبول ندانستند، گفت: شهرداری حسابرس شرکت ها را زیر سوال برد؛ آیا حسابرس سازمان ها را هم زیرسوال می برد؟

وی توضیح داد: در اینجا اختلاف نظر درباره نتیجه گزارش حسابرسی و استفاده از عبارت «مردود» یا «مشروط» نیست؛ بلکه این بندهای حسابرسی است که اختلاف نظری درباره آن وجود ندارد و سلیقه هیچ دخالتی در آنها نمی تواند داشته باشد.

دبیر با اشاره به مهم ترین بند این گزارش حسابرسی در خصوص قرارداد با شرکت عرف ایران اظهار داشت: طبق قانون تجارت؛ دفاتر تاجر بر علیه خود تاجر قابل استناد است. در هر حال آنچه که مسلم است اگر این سازمان درسال مذکور ذیحساب داشت اشتباهی مثل ثبت ۱۸ میلیارد تومان در حساب بدهی های سازمان در سال ۹۳ اتفاق نمی افتاد.

سازمان نوسازی مشروط شد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه بعد از قرائت گزارش حسابرسی سازمان نوسازی تاکید کرد: در سازمان نوسازی صورت های مالی را بخش خصوصی تهیه می کند در حالی که این سازمان باید در تهیه صورت های مالی خودکفا شود.

علیرضا دبیر با بیان اینکه شهرداری در مشکلات به وجود آمده برای این سازمان مقصر است؛ خاطرنشان کرد: خوشبختانه در صورت های مالی سازمان نوسازی هیچ پنهان کاری نداشته و با وجود آنکه بیش از هزار میلیارد تومان بدهی دارد صورت های مالی این سازمان واضح است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه اظهار داشت: سازمان نوسازی پاشنه آشیل شهرداری تهران است و شورا و شهرداری باید برای حل مشکلات این سازمان همفکری کنند. البته بار اصلی به گردن مجریان این طرح است و مجری باید در مراحل کار گزارش لازم را به شورا ارائه می داد تا میزان بدهی ها به این حد نباشد.

وی در خصوص بندهای گزارش حسابرسی این سازمان گفت: همه بندها اعلام بدهی های سازمان است و توضیحی برای بندها وجود ندارد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه جلسه حسابرسی سازمان نوسازی شهر تهران گفت: از شورای سوم برای پرداخت مطالبات سازمان نوسازی شهر تهران که در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات مردم بود وقت بسیاری صرف کردیم تا بدهی های این شرکت پرداخت شود.

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز در امر نوسازی بافت فرسوده و بافت ناپایدار نه تنها در تهران که حتی در شهر های دیگر هم اتفاق خاصی نیافتاده است و این در حالی است که بیش از ۳۷۶۰ هکتار بافت فرسوده و بیش از ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار در تهران وجود دارد و پر واضح است که ساختن چند ساختمان در این فضا چندان به چشم نمی آید.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: نوسازی این بافت ها یک موضوع ملی است که همکاری و همدلی همه سازمان ها ، نهاد ها و دستگاه های مرتبط را می طلبد .

در ادامه جلسه احمد دنیا مالی نیز گفت: با توجه به عمق بافت فرسوده موجود در شهر تهران سازمان نوسازی نمی تواند به تنهای حلال مشکلات باشد و دولت و دیگر دستگاه های مرتبط باید نقش خود را ایفا کنند.

در این جلسه همچنین از سوی شهرداری تهران اعلام شد که میزان بدهی دولت به شهرداری تهران در راستای تسهیلات نوسازی در نظر گرفته شده برای نوسازی بافت فرسوده ۴۰۰ میلیارد تومان است.

مهدی چمران در پایان گفت : البته توصیه من این است که زیاد به این میزان بدهی دولت دل نبندید.

پشمچی زاده: عملکرد مدیریت شهری در بافت‌های فرسوده قابل دفاع است

معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز با اشاره به ماموریت های تعریف شده برای سازمان نوسازی اظهار داشت: مدیریت شهرداری تهران در بافت های فرسوده کارنامه قابل قبولی از خود به جا گذاشته است.

وی در ادامه افزود: درست است که مباحث و طرحهای مختلفی در احیا بافت های فرسوده مطرح شد مانند فروش اوراق مشارکت ، فروش متری و وام از بانکها مطرح شد که البته به دنبال اصلاح این طرحها و اجرای برنامه های عملیاتی بهتری هستیم اما همانطور هم که در شورای بازآفرینی مطرح بود محصول کار شهرسازی در موضوع بافت های فرسوده با طلب ۵۰۰ میلیارد تومانی از دولت قابل قبول است.

بر اساس گزارش سایت شورای شهر تهران، پژمان پشمچی زاده در ادامه با اشاره به فضای نامتعارف و کساد در بازار ساخت و ساز افزود: در فضای کنونی که هیچ کمک و یاری از سوی نهادهای درگیر در نوسازی بافت‌های فرسوده به شهرداری تهران نشد اما مدیریت شهری بیش از توانش هزینه کرد.

منبع» ایسنا

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *