لزوم به‌کارگیری (IFRS) برای جذب خارجی‌ها

بدون تردید برای بهبود فضای کسب و کار در سطح جهانی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی اطلاعات مالی باید بر اساس IFRS تهیه شود. بدون تهیه اطلاعات بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بسیار دشوار خواهد بود و در واقع لازمه حضور در بازارهای بین‌المللی پولی و مالی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی است. در این راستا دکتر حسن امیری، عضو هیات مدیره سازمان و معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران در گفت‌وگویی به تشریح لزوم استفاده از استانداردهای بین‌المللی در گزارشگری مالی و همچنین اقدامات سازمان در این خصوص پرداخت و گفت: اطلاعات مالی منعکس در صورت‌های مالی مبنای بسیاری از تصمیمات استفاده‌کنندگان بوده و نشان‌دهنده وضعیت مالی، نتایج عملکرد و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری است. در گذشته عموما تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای ملی در هر کشور صورت می‌گرفته است.

وی ادامه داد: همچنان که بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن در حرکت هستند، اختلافات بین دو مجموعه استانداردهای ملی و بین‌المللی از منظر سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان اطلاعات، به موضوعی بااهمیت‌تر تبدیل می‌شود. رشد تجارت بین‌المللی و جریان‌های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. امیری با اشاره به اینکه همسان‌سازی استانداردهای بین‌المللی در اقتصاد جهانی ضروری است، گفت: از این‌رو نیازمند استانداردهای حسابداری پایدار، جامع و مبتنی بر اصولی روشن در ارتباط با واقعیات اقتصادی هستیم که به اندازه کافی همسان بوده تا در جهان یکپارچه امروز، استفاده از آنها و مفهوم بودنشان برای همگان فراهم باشد. وی ادامه داد: حداقل از جنبه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا، منافع سرمایه‌گذاران را تامین می‌کند و هزینه‌های دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان را کاهش می‌دهد. به گفته امیری در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه‌ واحدی از استانداردها آشکار است زیرا این مجموعه واحد، مقایسه‌پذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود می‌بخشد و همچنین IFRS منجر به افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارآیی اقتصاد می‌شود. عضو هیات مدیره سازمان بورس در ادامه به اهمیت پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) اشاره کرد و افزود: بدون تردید برای بهبود فضای کسب و کار در سطح جهانی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی اطلاعات مالی باید بر اساس IFRS تهیه شود، بدون تهیه اطلاعات بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بسیار دشوار خواهد بود که به عبارتی دیگر لازمه حضور در بازارهای بین‌المللی پولی و مالی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی است.

امیری اهم دلایل تاکید بر پذیرش استانداردهای بین‌المللی چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح کشور را به‌صورت زیر عنوان کرد:

– بسترسازی اجرای سیاست‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار؛ با توجه به فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری بهتر، از طریق استفاده از استانداردهای مورد توافق بین‌المللی.

– فراهم کردن امکان تشکیل بورس بین‌المللی، کمک به سرمایه‌گذاران در تنوع‌‌بخشی به سرمایه‌گذاری در بورس‌های مختلف جهان، امکان پذیرش شرکت‌ها در بورس سایر کشورها و پذیرش متقابل شرکت‌های ‌خارجی در بورس ایران.

– استفاده از استانداردهایی که حاصل تجربه و دانش بین‌المللی است، ضمن اینکه این موضوع سبب افزایش قابلیت مقایسه می‌شود و امکان ارزیابی بهتر توسط نهادهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.

– افزایش شرکت‌های چندملیتی، جهانی شدن تجارت و تامین نیازهای مالی، داشتن مجموعه استانداردهای حسابداری با کیفیت و جهانی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید و سبب صرفه‌جویی در زمان و هزینه تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای مختلف می‌شود.

– فراهم کردن امکان استفاده موثرتر از فناوری‌هایی چون XBRL (زبان گزارش‌گری توسعه‌پذیر) جهت افزایش شفافیت اطلاعات.

– ارتقای جایگاه شفافیت اطلاعاتی کشور از منظر بین‌المللی.

مهم‌ترین‌ اقدامات سازمان بورس در راستای به‌کارگیری IFRS

وی در ادامه اظهار کرد: در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور، این ‌سازمان طی سال‌های اخیر پیگیری‌های مستمری را جهت افزایش همگرایی استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) انجام داده است؛ پس از مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی و ارائه گزارش توجیهی در این خصوص، نقشه راه پیاده‌سازی IFRS تدوین شد.

وی ادامه داد: به دنبال مصوبه سال ۱۳۹۰ سازمان حسابرسی و مصوبه سال ۱۳۹۲ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص به‌کارگیری IFRS، کمیته راهبری IFRSزیر نظر ریاست سازمان بورس و کارگروه‌های تخصصی شامل فنی و تخصصی، ارزش‌های منصفانه و آموزش با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابداران خبره ایران و خبرگان مالی و حسابداری، در سال ۱۳۹۴ تشکیل شد. امیری در ادامه خاطرنشان کرد: به منظور اطلاع‌رسانی درخصوص به‌کارگیری IFRS سامانه IFRS به آدرس http:/ / ifrs.seo.ir طراحی و راه‌اندازی شد که در حال حاضر مصوبات کمیته راهبری و کارگروه‌های مربوطه، اهم وظایف آنها و همچنین منابع دانشی در این خصوص به تفصیل در این سامانه تشریح شده است.

وی در ادامه به انعقاد تفاهم‌‌نامه همکاری بین سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: باتوجه به ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و ایجاد هماهنگی بین سازمان حسابرسی به‌عنوان استاندارد‌گذار و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر و سیاست‌گذار در ارتباط با شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که منافع عمومی بر آنها مترتب است، تفاهم‌‌نامه همکاری برای سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی موضوعات مرتبط با IFRS و سایر حوزه‌های فیمابین طی جلسه‌ای که در تاریخ پنجم اسفند ۹۴ با حضور روسا و برخی معاونان و مدیران دو سازمان تشکیل شد، بین دو سازمان به امضا رسید.

امیری ادامه داد: مطابق با مفاد تفاهم‌‌نامه، زمان‌بندی به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به این شرح تعیین شد که آن دسته از شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، در سال ۱۳۹۵ ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی ۱۳۹۵ بر اساس IFRS هستند. همچنین برای سایر شرکت‌ها، تهیه صورت‌‌های مالی مبتنی بر IFRS مجاز است. ضمن اینکه سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوی که سازمان تعیین می‌کند، ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی ۱۳۹۶ بر اساس IFRS خواهند بود.

به گفته امیری همچنین هماهنگی‌های لازم با بنیاد IFRSبرای تسریع در انتشار ترجمه رسمی این استانداردها توسط سازمان حسابرسی انجام خواهد شد. معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در ادامه اظهاراتش با اشاره به الزام شرکت‌ها به رعایت IFRS در صورت‌های مالی، گفت: در سال ۱۳۹۴در راستای ارزیابی میزان آشنایی و تخصص، توانایی و امکانات، تجربه، انتظارات، هزینه‌ها، موانع و مشکلات احتمالی به‌کارگیری IFRS، پرسشنامه به‌کارگیری IFRS برای شرکت‌ها و موسسات حسابرسی ارسال شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان تمایل به اجرای IFRS داشتند و نیمی از ایشان علاوه بر تمایل، توانایی اجرایIFRS را نیز اعلام کردند؛ با این حال چنانچه شرکت‌های دیگری نیز که تمایل به اجرای IFRS در صورت‌های مالی تلفیقی سال ۱۳۹۵ دارند، می‌توانند تا پایان خرداد ماه موضوع را از طریق ایمیل آدرس IFRS@SEO.IR یا شماره فکس ۸۸۶۷۱۵۷۵-۰۲۱ به این سازمان اعلام کنند. امیری خاطرنشان کرد: فهرست اسامی شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مبتنی بر IFRSهستند، در اولین فرصت پس از بررسی در کمیته راهبری و تصویب در هیات مدیره، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع» سنا

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *