دانلود بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق سال ۹۵

  • نوع» بخشنامه
  • بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۹
  • موضوع » میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۵

با عنایت به بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه شش میلیون (۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است و براساس ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۹۴، نرخ مالیات بر حقوق حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۷ برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.

لذا پرداخت‌کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال ۱۳۹۵ را طبق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۴ به صورت علی‌الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماه و ماه‌های بعد قابل اعمال خواهد بود.


دانلود بخشنامه و نحوه محاسبه معافیت مالیات حقوق۹۵

249726492

Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *