بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب+بخشنامه متمم

هدف از اجرای این طرح یخشودگی جرائم تامین اجتماعی کمک به بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تامین اجتماعی است و کلیه واحدهای تولیدی،صنعتی و معدنی دولتی و غیر دولتی استان که در حال حاضر در امور تولید کالا و تجهیزات فعالیت می کنند مشمول این طرح هستند. با تاکید بر لزوم ارائه دلایل ابرازی توسط کارفرمایان مشمول طرح کارفرمایان متقاضی بایستی مستندات خود مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده کارفرما که مانع انجام تکالیف مقرر شده است را در قالب درخواست به شعبه تامین اجتماعی مربوط تحویل دهند.

سیل،برف،تگرگ،سرمازدگی،آتش سوزی غیرعمدی،زلزله و نظایر آن را از جمله دلایل  است که آثار مالی تحریم های ظالمانه اقتصادی و نوسانات ارزی تاثیر مستقیم در فعالیت و تولید کارگاه آنان داشته و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها شده است مشمول بهره مندی از مزایای اجرای این طرح می باشند.

تشخیص آثار نوسانات ارزی در مورد واحدهایی است که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد نیاز استفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته و منوط به ارائه گواهی بانک مرکزی،اداره کل صنعت معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط استان می باشد.

در خصوص سوابق خوش حسابی کارفرمایان مشمول این طرح کارفرمایانی خوش حساب به شمار می آیند که ظرف ١٨ ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی،صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را برای حداقل ١۶ ماه ارسال و پرداخت نموده باشند.

تعیین کارفرمای خوش حساب بر اساس لیست های ارسالی واقعی(منطبق بر بازرسی کارگاهی) و تعهد ارائه دفاتر قانونی درخصوص کارگاهای واجد دفاتر به سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد.

لذا کارفرمایان کارگاههای مشمول این طرح در صورتی که دوره وقوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آئین نامه باشد برای برخورداری از تسهیلات آین طرح مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ٢٧ خرداد ماه ٩۵ با ارائه درخواست بخشودگی جرائم به شعبه تامین اجتماعی مربوطه درخصوص پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند.

در خصوص کارگاههایی که پس از صدور این بخشنامه(٩۵/٣/٢٧) دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی شوند بایستی ظرف مهلت سه ماه از وقوع دلایل مزبور نسبت به ارائه مدارک و مستندات با ارائه درخواست و ثبت در دفتر شعبه تامین اجتماعی مربوط اقدام کنند و بدیهی است بخشودگی جرائم در این حالت،صرفا به بازه زمانی وقوع دلایل ابرازی تخصیص می یابد.

درباره نحوه و میزان بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب در این طرح کارفرمایان بر اساس پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف یک تا سه سال  از تاریخ توافق با سازمان تامین اجتماعی از بخشودگی جرائم به میزان ۵٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار می شوند.

در صورتی که کارفرما،هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت نکند بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال دریافت خواهد گردید.

بنابراین این طرح بمنظور بهره مندی واحدهای فعال بوده و کارگاههای ورشکسته،درحال تصفیه،اعلام انحلال شده و فاقد فعالیت مشمول این بخشودگی نمی باشند.

از کارفرمایان متقاضی استفاده از تسهیلات این طرح خواست تا در اسرع وقت به شعبه تامین اجتماعی  مربوطه مراجعه و با ارائه مستندات و مدارک ابرازی،درخواست خود را در قالب فرم شماره یک تکمیل کنند.

بخشنامه متمم بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب به منظور اصلاح برخی از مفاد بخشنامه قبلی و رفع ابهامات واحدهای اجرایی و تبیین نحوه عمل واحدهای اجرایی در مورخ ١٣٩۵/۴/٨ صادر گردید.

براساس بخشنامه متمم بخشودگی جرائم پیمانکاران دارای کارگاه ثابت نیز مشمول استفاده ازتسهیلات قانون و آیین نامه مربوطه قرار گرفتند.

براساس بخشنامه متمم بخشودگی جرائم کارفرمایان در ازای اقساط بدهی خود و استفاده از بخشودگی جرائم می توانند با ارائه چک بدون محدودیت مبلغ از تسهیلات قانون بهره مند گردند ولی لزومی به سپردن وثیقه ملکی و یا ضمانت نامه بانکی نخواهدبود.

براساس بخشنامه متمم بخشودگی جرائم در صورت تقسیط بدهی توسط کارفرمایان و ارائه چک و تضامین دیگر در صورت مسدود بودن حساب و یاسرمایه، محدودیت ایجاد شده بابت حساب و سرمایه کارفرما رفع خواهدشد.

براساس متمم بخشنامه بخشودگی جرائم کارگاه های صرفاً خدماتی مشمول این ضوابط نخواهند بود و چنانچه خدمات آنها همراه با توسعه یا خدمات صنعتی و معدنی باشد مشمول تسهیلات ایجاد شده خواهندبود.

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *