ابزار حمایت از حسابرس مستقل در گزارشگری شفاف

اعضای کمیته های حسابرسی می توانند مانع از تقسیم سودهای موهوم و خارج شدن منابع مالی و جریان نقدی شرکت شده و با حفظ منابع در بلند مدت موجب سودآوری و قوام آن شوند. مدیر حسابرسی داخلی بورس اوراق بهادار تهران گفت: در دوره مالی جاری با توجه به شرایط حاکم بر محیط کسب و کار انتظار می رفت که شرکت‌ها با شناسایی تمامی هزینه های به وقوع پیوسته ذخیره بیشتری شناسایی نمایند یا به عبارتی در این شرایط بنگاه ها حساب های خود را بابت هزینه هایی که تا به حال شناسایی نکرده اند، واقعی کنند.

ناصر امیدواری افزود: برخی مدیران اما تلاش می کنند با روش هایی مثل افزایش عمر مفید دارایی ها و یا فروش دارایی ثابت، هزینه ها را کاهش دهند و از این طریق عملکرد بهتری منعکس کنند، با این شرایط از حسابرسان مستقل هم توقع دارند تا نسبت به این موارد گزارشگری مناسبی داشته باشند.

وی افزود: این شرایط محیطی موجب وارد آمدن فشار به حسابرسان مستقل در تعیین نوع گزارش و کاهش کیفیت گزارشگری خواهد شد لذا از اعضای کمیته های حسابرسی انتظار می رود در این شرایط ، حسابرسان مستقل را حمایت نموده و به نوعی ضمن حفظ استقلال حرفه ای خود، شرکت ها را به رعایت استاندارهای حسابداری متقاعد سازند.

به گفته این مقام مسئول چنانچه اعضای کمیته های حسابرسی به این مهم توجه داشته باشند نه تنها موجب دوام و بقای شرکت در بلند مدت خواهند شد بلکه مانع از تقسیم سودهای موهوم و خارج شدن منابع مالی و جریان نقدی شرکت می شوند و با حفظ منابع در بلند مدت موجب سودآوری و قوام آن شوند.

مدیر حسابرسی بورس تهران تصریح کرد: در سال ۱۳۹۱ هنگامی که منشور نمونه برای کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی منتشر شد و شرکت های بورسی ملزم به ایجاد این ارکان شدند، هدف این بود تا ارکان راهبری، قدم به قدم در شرکت ها اجرایی شود. هر چند بسیاری از شرکت ها تا کنون کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی خود را تشکیل داده اند، ولی تا اجرایی شدن کامل ارکان راهبری شرکتی فاصله داریم.

وی افزود: به نظر می رسد موفقیت این مهم که از طریق خود سهامداران اتفاق می افتد یعنی سهامداران، اعتبار دهند گان و سایر  ذی نفعان. مثلاً اگر در مجامع از کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی گزارش بخواهند و به مطلب ارائه شده توسط این کارشناسان خبره توجه کنند، در بلند مدت اثرات مثبت آن را خواهند دید. از شرکت ها می توان انتظار داشت به منظور انتشار اطلاعات شفاف تر به کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی توجه بیشتری داشته باشند.

وی در پایان تاکید کرد: درصورت اجرایی شدن این اصول از راهبری شرکتی بنا به درخواست کلیه ذی نفعان کیفیت گزارشگری شرکت ها نیز ارتقاء  بیشتری می یابد.

 

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *