بخشنامه ۵۷-۹۵-۲۰۰/مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۴۸ ,۱۴۵ ,۱۰۴ ,۲۴ ,۱۷

شماره: ۵۷-۹۵-۲۰۰

تاریخ: ۰۶-۰۹-۱۳۹۵

بخشنامه

 

۵۷۹۵بند ۴ ماده ۲۴-۱۰۴- ۱۴۵ ،بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و بند ۱ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۹۴م

 

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوعمجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین

بر اساس نامه شماره ۱۸۴۴۱۳/ ۹۵ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین، طی نامه شماره ۳۹۰۵۳۹/۹۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادرگردیده و مؤسسه مزبور می­تواند مطابق با اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا،مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل­ها و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، فعالیت نماید.

بنابراین باتوجه به صدور مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین، احکام مقرر در بند ۴ ماده ۲۴،مواد ۱۰۴ و ۱۴۵،بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و بند ۱ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ برای متوفیان بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵،از تاریخ صدور مجوز( ۲۷/۱۲/۱۳۹۴) در مورد مؤسسه اعتباری یادشده با رعایت مقررات، اجرایی می­باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می­گردد.۳۵-۲۰/۶

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

PDF

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *