چگونگی بهره مندی همسر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی از مزایای مستمری

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، قانون حمایت خانواده و نحوه بهره مندی همسر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی از مزایای مستمری مربوطه را تشریح کرد.  مهندس سید محمد علی جنانی گفت: به موجب مفاد تبصره ذیل بند (١) ماده ٨١ قانون تامین اجتماعی، عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نمی کرد، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را داشت. به عبارت دیگر ازدواج همسر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی مانع از دریافت مستمری مربوطه می شد.

وی افزود: اما به موجب بند ١٠٣ قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور، در طول سال مذکور ازدواج همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی مانع از دریافت مستمری آنان نبود. این موضوع با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ١‏/١٢‏/١٣٩١ مجلس شورای اسلامی دائمی شد به نحوی که ازتاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ( مورخ ٧/ ٢‏/١٣٩٢) ازدواج همسر یا همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی؛ مانع استمرار در پرداخت مستمری بازماندگان وسایر مزایای جانبی متعلقه قانونی به آنها نخواهد بود.
مهندس جنانی اظهار داشت: برقراری مجدد مستمری آن دسته از همسر یا همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور  ازدواج نموده باشند، از تاریخ مذکور با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: چنانچه همسر یا همسران بیمه شده یا  مستمری بگیر متوفی در صورت فوت همسر بعدی استحقاق دریافت مستمری فوت وی را نیز داشته باشند، سازمان یا سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی موظفند آن مستمری که میزان آن بیشتر است را به متقاضی پرداخت کند. البته ذی نفع نیز رأسا ً مکلف است در این گونه موارد مراتب برخورداری از مستمری بیشتر را سریعا ً به صندوق بیمه  و بازنشستگی مربوطه اطلاع دهد.

وی ادامه داد: در صورتی که همسر یا همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی مراتب را اعلام نکنند و موضوع را در کوتاه ترین زمان ممکن به صندوق بیمه و بازنشستگی مربوطه اطلاع ندهند و از طرفی مبادرت به دریافت مستمری مضاعف کنند؛ تمامی مستمری های پرداختی و سایر هزینه هائی که من غیر حق پرداخت شده، از مخاطب وصول خواهد شد.

مهندس جنانی خاطر نشان می کند: به موجب مفاد بند ٢ ماده ۴٨ قانون حمایت خانواده، دریافت مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی همسر یا همسران بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی در صورت احراز شرایط قانونی، بلامانع خواهد بود.

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *