مبداء احتساب جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم

بخشنامه ﺷﻤﺎﺭﻩ : 230/14649 / ﺹ

ﻣﺒﺪﺍﺀ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺩﯾﺮﮐﺮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ۱۹۰ ﺍﺻﻼﺣﯽ ۲۷/ ۱۱ /۱۳۸۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺮﮒ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻮﺩﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮒ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ ﻣﺎﺩﻩ ۱۹۰

دانلود فایل PDF بخشنامه

Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *