خانه / بخشنامه ها (صفحه 5)

بخشنامه ها

تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی

نوع:تصویب نامه و تصمیم نامه مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین شماره: ۷۵۴۶۶۰ تاریخ: ۰۷-۰۷-۱۳۹۵   سازمان برنامه و بودجه کشور  وزارت راه و شهرسازی   شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۲-۶-۱۳۹۵ درخواست شماره ۰۲-۱۰۰-۳۲۷۳۲ مورخ ۲۰-۵-۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح بند (۲) مصوبه شماره ۶۳۸۹۱۴ مورخ ۴-۵-۱۳۹۵ شورای اقتصاد درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل …

توضیحات بیشتر »

تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۹۱ ,۱۶۷   شماره: ۴۲-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۰۷-۰۷-۱۳۹۵   بخشنامه   ۴۲ ۹۵ مواد۱۶۷ و ۱۹۱قانون مالیاتهای مستقیم م     مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی   موضوع ابلاغ تصویب­ نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت ۵۱۰۵۲ هـ مورخ ۲۵-۰۵-۱۳۹۵ هیأت محترم وزیران موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل …

توضیحات بیشتر »

مستثنی شدن ۶۹ قلم کالا/تصمیم نامه شماره ۸۵۷۹۳-۴۴۴۹۲

نوع:تصویب نامه و تصمیم نامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۴۱ شماره: ۷۷۰۶۰/ت ۵۲۹۱۰ هـ تاریخ: ۲۸-۰۶-۱۳۹۵ تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی وزارت صنعت، معدن و تجارت _ وزارت امور اقتصادی و دارایی _ وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه ۲۱-۶-۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۴۷۶۸۷-۶۰ مورخ ۲۰-۱۱-۱۳۹۴ وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و …

توضیحات بیشتر »

ابلاغ فرم نمونه پرداخت‌های کارفرمایان به اشخاص حقیقی

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۸۶ شماره: ۳۰-۹۵-۲۳۰ تاریخ:   ۰۶-۰۵-۱۳۹۵ پیوست: دارد   بخشنامه    ۳۰ ۹۵              تبصره ماده ۸۶ م   مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ فرم نمونه پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نی باشند ( با …

توضیحات بیشتر »

نحوه اجرای بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور

نوع:دستورالعمل مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۲۱۶ مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۱۶ شماره: ۵۱۱-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۰۵-۰۵-۱۳۹۵ پیوست: دارد   دستورالعمل   ۵۱۱ ۹۵ بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و …

توضیحات بیشتر »

عدم تسری جرایم موضوع مواد ۱۹۰و۱۹۲ ق.م.م به مالیات اراضی بایر

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۹۲ ,۱۹۰ شماره: ۲۷-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۰۲-۰۵-۱۳۹۵ پیوست: دارد   بخشنامه     ۲۶ ۹۵ ماده ۱۹۰ و ۱۹۲ م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم تسری جرایم موضوع مواد ۱۹۰و۱۹۲ ق.م.م به مالیات اراضی بایر پیرو بخشنامه های شماره ۴۵۹۵۰ مورخ ۱۴-۵-۱۳۸۷ راجع به ابلاغ موارد مالیاتی …

توضیحات بیشتر »

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۴ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۳۱ ,۶۴ ,۵۲ شماره: ۲۶-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۷-۰۴-۱۳۹۵ پیوست: دارد   ۲۶ ۹۵ تبصره ۲ ماده ۵۴ م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۴ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده …

توضیحات بیشتر »

بخشنامه شماره ۲۵-۹۵-۲۰۰ (تسعیر ارز)

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۴۸ ,۱۴۱ شماره: ۲۵-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۲-۰۴-۱۳۹۵ پیوست:   بخشنامه   ۲۵ ۹۵ ماده ۱۴۱ بند ۲۴ ماده ۱۴۸ م   مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تسعیر ارز پیرو دستورالعمل شماره ۵۲۴-۹۳-۲۰۰ مورخ ۲۲-۶-۱۳۹۳ درخصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص سود …

توضیحات بیشتر »

زمان‌بندی برداشت اطلاعات موجود در سامانه اطلاعات مالیاتی

شماره : ۶۱۲۲-۲۳۰/ص تاریخ :۱۹-۰۴-۱۳۹۵ بخشنامه اداری امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان­ها با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۱۹۳۸۳-۲۳۰/د مورخ ۰۳-۰۶-۱۳۹۴ و شماره ۱۲۷۳۷-۲۳۰/د مورخ ۲۹-۰۳-۱۳۹۵ معاونت مالیاتهای مستقیم موضوع زمان بندی برداشت اطلاعات موجود در سامانه اطلاعات مالیاتی و نامه  دفتر اطلاعات مالیاتی به شماره ۹۹۱۲-۲۳۱/د مورخ ۱۱-۰۳-۱۳۹۵ موضوع برداشت اطلاعات …

توضیحات بیشتر »

بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب+بخشنامه متمم

سیل،برف،تگرگ،سرمازدگی،آتش سوزی غیرعمدی،زلزله و نظایر آن را از جمله دلایل  است که آثار مالی تحریم های ظالمانه اقتصادی و نوسانات ارزی تاثیر مستقیم در فعالیت و تولید کارگاه آنان داشته و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها شده است مشمول بهره مندی از مزایای اجرای این طرح می باشند. تشخیص آثار …

توضیحات بیشتر »

آیین‌نامه جدید «مدت و طرز نگهداری اسناد و دفاتر بانک‌ها»

در این بخشنامه آمده است: احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ به موجب بند «و» ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱، «مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک‌ها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و …

توضیحات بیشتر »

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۵/۲۹۷۳ [بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب]

مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۵/۲۹۷۳ ، بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب در راستای اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی و در جهت حمایت از واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی را ابلاغ نمود. کارفرمایان متقاضی بایستی مستندات خود مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث …

توضیحات بیشتر »

Powered by themekiller.com