خانه / بخشنامه ها (صفحه 5)

بخشنامه ها

دستورالعمل استرداد موقت مالیات و ارزش افزوده به صادرکنندگان (ماده ۳۴)

مخاطبین: رئیس محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

توضیحات بیشتر »

دستور العمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا

نوع:دستورالعمل مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین شماره: ۵۱۹-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۶-۰۷-۱۳۹۵ دستورالعمل ۵۱۹ ۹۵ ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی …

توضیحات بیشتر »

دستورالعمل صدور برگ‌های قطعی مالیات عملکرد ۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج

نوع:دستورالعمل مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۰۰ ,۹۵ شماره: ۲۳۷۸۳-۲۳۰-د تاریخ:۱۱-۰۶-۱۳۹۵ امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره۵۱۲-۹۵-۲۳۰ مورخ۲۷-۵-۱۳۹۵ و بخشنامه شماره۲۰۲۴۸-۲۳۰-د مورخ۱۷-۵-۱۳۹۵راجع به تولید و صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ درآمد …

توضیحات بیشتر »

تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات­های مستقیم

نوع: مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۸۶   شماره: ۱۲۳۲۶-۲۰۰ تاریخ: ۲۶-۰۷-۱۳۹۵ بسمه تعالی امور مالیاتی شهرو استان تهران ادارات کل امورمالیاتی در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات­های مستقیم، تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام­های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی،سامانه صدور گواهی موصوف طراحی و در سه …

توضیحات بیشتر »

خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرح­های تملک دارایی­های سرمایه‌­ای از ماده ۵ قانون مالیات ارزش افزوده

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۵  شماره: ۴۷-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۴-۰۷-۱۳۹۵   بخشنامه   ۴۷ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف     مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها موضوع ابلاغ تصویب­نامه …

توضیحات بیشتر »

خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ماده ۵ قانون مالیات ارزش افزوده

تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۶۰۲۶۲/ت ۵۲۴۵۹ ه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۱  در خصوص خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات بیشتر »

بخشنامه ۴۶-۹۵-۲۰۰/اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۷۷   شماره: ۴۶-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۴-۰۷-۱۳۹۵ بخشنامه ۴۶ ۹۵ ۷۷ م   مخاطبین/ذینفعان   امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات ­های مستقیم نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم­­ مصوب۳۱-۴-۱۳۹۴تازمان ابلاغ آیین­ …

توضیحات بیشتر »

دستورالعمل رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص

نوع:دستورالعمل مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین  شماره: ۵۱۸-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۴-۰۷-۱۳۹۵  دستورالعمل   ۵۱۸   ۹۵      قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کل کشور و قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)   ب-الف     مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل …

توضیحات بیشتر »

تکالیف تازه مودیان برای ارسال صورت معاملات فصلی از مهرماه ۱۳۹۵

بدین وسیله به آگاهی می رساند با اجرایی شدن آئین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ، تغییراتی در سامانه ارسال فهرست معاملات فصلی به وجود آمده است که به منظور بهبود سامانه و تسهیل در انجام تکالیف مقرر در آئین نامه مذکور، راه اندازی کامل سامانه کمی با تاخیر انجام خواهد پذیرفت. …

توضیحات بیشتر »

عوارض آلایندگی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۳۸ شماره: ۴۵-۹۵-۲۶۰ تاریخ:۱۷-۰۷-۱۳۹۵ بخشنامه ۴۵ ۹۵ اجرای صحیح مقررات تبصره(۱)ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیر کل محترم وصول …

توضیحات بیشتر »

نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی

مخاطبین: رئیس محترم مالیاتی شهر و استان تهران / مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها / مدیران کل محترم مالیات ارزش افزوده شهر و استان تهران / مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع : نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۵/۴۳ / تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ پیرو بخشنامه …

توضیحات بیشتر »

عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم‌نامه‌های تنظیمی

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۸۷ ,۱۱۹ ,۶۳ ,۵۹ شماره: ۴۴-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۱۳-۰۷-۱۳۹۵ بخشنامه ۴۴ ۹۵ ۵۹، ۶۳، ۱۱۹، ۱۸۷ الف مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی   موضوع عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم­ نامه­ های تنظیمی به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات …

توضیحات بیشتر »

Powered by themekiller.com