خانه / بخشنامه ها (صفحه 5)

بخشنامه ها

عوارض آلایندگی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۳۸ شماره: ۴۵-۹۵-۲۶۰ تاریخ:۱۷-۰۷-۱۳۹۵ بخشنامه ۴۵ ۹۵ اجرای صحیح مقررات تبصره(۱)ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیر کل محترم وصول …

توضیحات بیشتر »

نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی

مخاطبین: رئیس محترم مالیاتی شهر و استان تهران / مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها / مدیران کل محترم مالیات ارزش افزوده شهر و استان تهران / مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع : نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۵/۴۳ / تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ پیرو بخشنامه …

توضیحات بیشتر »

عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم‌نامه‌های تنظیمی

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۸۷ ,۱۱۹ ,۶۳ ,۵۹ شماره: ۴۴-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۱۳-۰۷-۱۳۹۵ بخشنامه ۴۴ ۹۵ ۵۹، ۶۳، ۱۱۹، ۱۸۷ الف مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی   موضوع عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم­ نامه­ های تنظیمی به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات …

توضیحات بیشتر »

نحوه‌ی رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۲۱ ,۱۷ شماره: ۴۳/۹۵/۲۶۰ تاریخ: ۱۲/۷/۱۳۹۵   بخشنامه ۴۳ ۹۵ ماده « ۱۷» الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزو ده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امورمالیاتی مؤدیان بزرگ موضوع نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و …

توضیحات بیشتر »

بخشنامه بودجه سال ۹۶ ابلاغ شد

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرائی، اقدامات مقرر در برنامه اصلاح نظام اداری را عملیاتی کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۶ آن دستگاه اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی …

توضیحات بیشتر »

تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی

نوع:تصویب نامه و تصمیم نامه مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین شماره: ۷۵۴۶۶۰ تاریخ: ۰۷-۰۷-۱۳۹۵   سازمان برنامه و بودجه کشور  وزارت راه و شهرسازی   شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۲-۶-۱۳۹۵ درخواست شماره ۰۲-۱۰۰-۳۲۷۳۲ مورخ ۲۰-۵-۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح بند (۲) مصوبه شماره ۶۳۸۹۱۴ مورخ ۴-۵-۱۳۹۵ شورای اقتصاد درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل …

توضیحات بیشتر »

تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۹۱ ,۱۶۷   شماره: ۴۲-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۰۷-۰۷-۱۳۹۵   بخشنامه   ۴۲ ۹۵ مواد۱۶۷ و ۱۹۱قانون مالیاتهای مستقیم م     مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی   موضوع ابلاغ تصویب­ نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت ۵۱۰۵۲ هـ مورخ ۲۵-۰۵-۱۳۹۵ هیأت محترم وزیران موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل …

توضیحات بیشتر »

مستثنی شدن ۶۹ قلم کالا/تصمیم نامه شماره ۸۵۷۹۳-۴۴۴۹۲

نوع:تصویب نامه و تصمیم نامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۴۱ شماره: ۷۷۰۶۰/ت ۵۲۹۱۰ هـ تاریخ: ۲۸-۰۶-۱۳۹۵ تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی وزارت صنعت، معدن و تجارت _ وزارت امور اقتصادی و دارایی _ وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه ۲۱-۶-۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۴۷۶۸۷-۶۰ مورخ ۲۰-۱۱-۱۳۹۴ وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و …

توضیحات بیشتر »

ابلاغ فرم نمونه پرداخت‌های کارفرمایان به اشخاص حقیقی

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۸۶ شماره: ۳۰-۹۵-۲۳۰ تاریخ:   ۰۶-۰۵-۱۳۹۵ پیوست: دارد   بخشنامه    ۳۰ ۹۵              تبصره ماده ۸۶ م   مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ فرم نمونه پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نی باشند ( با …

توضیحات بیشتر »

نحوه اجرای بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور

نوع:دستورالعمل مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۲۱۶ مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۱۶ شماره: ۵۱۱-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۰۵-۰۵-۱۳۹۵ پیوست: دارد   دستورالعمل   ۵۱۱ ۹۵ بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و …

توضیحات بیشتر »

عدم تسری جرایم موضوع مواد ۱۹۰و۱۹۲ ق.م.م به مالیات اراضی بایر

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۹۲ ,۱۹۰ شماره: ۲۷-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۰۲-۰۵-۱۳۹۵ پیوست: دارد   بخشنامه     ۲۶ ۹۵ ماده ۱۹۰ و ۱۹۲ م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم تسری جرایم موضوع مواد ۱۹۰و۱۹۲ ق.م.م به مالیات اراضی بایر پیرو بخشنامه های شماره ۴۵۹۵۰ مورخ ۱۴-۵-۱۳۸۷ راجع به ابلاغ موارد مالیاتی …

توضیحات بیشتر »

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۴ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۳۱ ,۶۴ ,۵۲ شماره: ۲۶-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۷-۰۴-۱۳۹۵ پیوست: دارد   ۲۶ ۹۵ تبصره ۲ ماده ۵۴ م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۴ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده …

توضیحات بیشتر »

Powered by themekiller.com