ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1394 از سوي وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واحدهای سراسر کشور