ابلاغ دستمزد سال 94 از سوی وزیر کار و رفاه اجتماعی