خانه / بایگانی برچسب: غرامت دستمزد ایام بیماری

بایگانی برچسب: غرامت دستمزد ایام بیماری

شرایط استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری

نداشتن اشتغال به کار در ایام بیماری، دریافت نکردن مزد یا حقوق، عدم قطع رابطه کارگر و کارفرمایی قبل از شروع بیماری، تایید مدت استراحت بیمه شده توسط پزشک معالج یا شورای پزشکی تامین اجتماعی و عدم بازخرید، استعفا یا اخراج بیمه شده در ایام بیماری، شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری است. گفتنی است، برای مدت پرداخت این نوع …

توضیحات بیشتر »

دستمزد و مزایای کارگران در یک نگاه

حقوق و مزایای کارگران را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد. مواردی که در هر وضعیت و حالتی باید پرداخت شود و همه کارگران به‌طور یکسان از آن بهره‌مند می‌شوند. برخی از مزایا با وجود شرایط خاص در شخص کارگر مورد پیدا می‌کند، مثل تاهل یا داشتن اولاد. برخی از مزایا نیز به تحقق شرایط و انجام وظایفی موکول شده …

توضیحات بیشتر »

خدمات تامین اجتماعی شامل چه کسانی میشود؟

بیان این نکته به این معنا نیست که سازمان تامین اجتماعی متکفل بیمه‌های اجتماعی در کشور و اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی است، بلکه به موجب اصل مذکور دولت مکلف به برقراری نظام بیمه‌ای فراگیر برای کلیه آحاد جامعه با مشــارکت مردمی است، و چنانچه بخواهد در این امر تعهدی بــر دوش تامین اجتماعی بگذارد، طبق قانون و اصل ۷۵ …

توضیحات بیشتر »

مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود

پرداخت غرامت دستمزد یکی از انواع حمایت های تامین اجتماعی است که از سوی این سازمان به بیمه شدگانی که به سبب بیماری یا آسیب های ناشی از حادثه، به طور موقت قادر به کار نیستند، پرداخت می شود. بر این اساس، بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند، چنانچه بر حسب تشخیص پزشک …

توضیحات بیشتر »

شرایط برقراری کمک هزینه دوران بیماری

استراحت‌های ناشی از بیماری بیش از ۶ روز برای پرداخت غرامت باید به تایید پزشک معالج سازمان تامین اجتماعی برسد و در مواردی نیز مانند جراحی زیبایی غرامت دستمزد پرداخت نمی شود. تامین معاش و زندگی کارگر و بیمه شده در زمان بیماری و ناتوانی ناشــی از ناخوشی، ازجمله موارد مهم و اساســی در ارائه خدمات و حمایتهای موضوع تامین …

توضیحات بیشتر »

کارفرمایان در برابر کارگر حادثه دیده ناشی از کار چه تکالیفی دارند؟

[کارفرمایان در برابر کارگر حادثه دیده ناشی از کار چه تکالیفی دارند؟] وی با بیان اینکه قانونگذار، برای جلوگیری از بروز بیماری و کاهش حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه، کارفرما را مکلف به رعایت استانداردهای شغلی و ایمنی کار کرده، تأکید کرد: در عین حال برای حفظ سلامت جسمی و روحی بیمه شده در مواقع بروز حوادث ناشی …

توضیحات بیشتر »

Powered by themekiller.com