بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴/۱۳۷۶/۲۳۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۸۴ ( تهیه هزینه های مشترک بین درآمد های معاف ومشمول )

بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴/۱۳۷۶/۲۳۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۸۴ ( تهیه هزینه های مشترک بین درآمد های معاف ومشمول )

بقرار اطلاع واصله برخی از حسابداران رسمی و واحدهای مالیاتی از مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵ /۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲ مورخ ۱/۹/۸۳ موضوع تسهیم هزینه های مشترک یک دوره مالی بین درآمدهای معاف از مالیات و درآمدهای غیر معاف استنباط های متفاوتی دارند لذا بمنظور ایجاد وحدت رویه مقرر میدارد:
۱ – در صورتیکه در آمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند ، بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد ، هزینه مستقیم مرتبط با درآمد صرفاَ بحساب آن درآمد و حسب مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود .
۲ – گرچه طبق عرف متداول حسابداری و مالیاتی تسهیم هزینه های مشترک به نسبت درآمدهای معاف و غیر معاف امری متداول و غیر معاف پذیرفته شده می باشد اما باید توجه نمود که این روال درباره درآمدها و سودهای حاصل از محل سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت و سهام که فعالیت مالی منسوب به آنها صرفاَ واریز وجه به حساب بانک و یا خرید اوراق مشارکت و سهام می باشد ، قابل اجرا نبوده و صحیح نمی باشدبلکه در این گونه موارد هزینه های مشترک با عنایت به میزان هزینه های واقعی مربوط به تحصیل درآمدها باید تسهیم شود. بهنوان مثال در مقایسه فعالیتهای بازرگانی و تولیدی با فعالیتهای سرمایه گذاری در سهام و سپرده گذاری بانکی و خرید اوراق مشارکت ، شاخص میزان در آمدهای حاصله برای تسهیم هزینه ها موجه نبوده و رعایت هزینه های واقعی سپرده گذاری و خرید اوراق مشارکت و سهام ملاک عمل خواهد بود.

 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *