• بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خوردوهای وارداتی

  نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۴۲ شماره: ۷۳-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۱۸-۱۰-۱۳۹۵ بخشنامه ۷۳ ۹۵ تبصره (۶) ماده (۴۲) الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها موضوع اعلام بهای … …

 • آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی

  نوع:بخشنامه مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین شماره: ۷۴-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۱۸-۱۰-۱۳۹۵ بخشنامه ۷۴ ۹۵ آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی الف مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب­ نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های ۱۰۳۰۰۶/ت ۵۳۴۵۸ هـ ، ۱۱۵۶۰۶ /ت ۵۳۷۹۲ هـ درخصوص اصلاح … …

 • لازم الاجرا موافقتنامه بین ایران و چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

  نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۶۸ شماره:۷۵-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۱۸-۱۰-۱۳۹۵ بخشنامه ۷۵ ۹۵ ۱۶۸ م   مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع لازم الاجرا شدن قانون «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در … …

 • بخشنامه ۷۲-۹۵-۲۶۰/عوارض آلایندگی

  نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۳۸ شماره: ۷۲-۹۵-۲۶۰ تاریخ: ۱۳-۱۰-۱۳۹۵ بخشنامه ۷۲ ۹۵ اجرای صحیح مقررات تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور … …

 • تسری حکم موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات ارزش افزوده

  نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۳۳ شماره: ۷۰-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۱۱-۱۰-۱۳۹۵ بخشنامه ۷۰ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها موضوع چگونگی … …

 • الحاق یک بند به بخشنامه شماره ۱۷/۹۵/۲۰۰

  نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۱۲ شماره: ۶۹-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۰۷-۱۰-۱۳۹۵ بخشنامه ۶۹ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیرکل محترم … …

 • چگونگی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار سال ۹۴

  نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۱۵ ,۱  شماره: ۶۷-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۰۴-۱۰-۱۳۹۵ ۶۷ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف     مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها … …

Powered by themekiller.com