خانه / بخشنامه ها (صفحه 4)

بخشنامه ها

تهاتر بدهی‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی،نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم گردید بخشنامه شماره: ۲۰۰/۹۵/۵۳ تاریخ: ۹۵/۰۸/۰۵ به پیوست آیین نامه اجرایی ماده ( ۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ موضوع تصویب نامه شماره  ۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶ هــ   مورخ  …

توضیحات بیشتر »

رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری(لیزینگ)و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۴۸ شماره: ۴۹/۹۵/۲۰۰ تاریخ:۰۱/۰۸/۱۳۹۵ بخشنامه ۴۹ ۹۵ ۱۴۸ م   مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری( لیزینگ)و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر می دارد ماموران …

توضیحات بیشتر »

دستورالعمل استرداد موقت مالیات و ارزش افزوده به صادرکنندگان (ماده ۳۴)

مخاطبین: رئیس محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

توضیحات بیشتر »

دستور العمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا

نوع:دستورالعمل مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین شماره: ۵۱۹-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۶-۰۷-۱۳۹۵ دستورالعمل ۵۱۹ ۹۵ ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی …

توضیحات بیشتر »

دستورالعمل صدور برگ‌های قطعی مالیات عملکرد ۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج

نوع:دستورالعمل مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۰۰ ,۹۵ شماره: ۲۳۷۸۳-۲۳۰-د تاریخ:۱۱-۰۶-۱۳۹۵ امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره۵۱۲-۹۵-۲۳۰ مورخ۲۷-۵-۱۳۹۵ و بخشنامه شماره۲۰۲۴۸-۲۳۰-د مورخ۱۷-۵-۱۳۹۵راجع به تولید و صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ درآمد …

توضیحات بیشتر »

تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات­های مستقیم

نوع: مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۸۶   شماره: ۱۲۳۲۶-۲۰۰ تاریخ: ۲۶-۰۷-۱۳۹۵ بسمه تعالی امور مالیاتی شهرو استان تهران ادارات کل امورمالیاتی در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات­های مستقیم، تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام­های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی،سامانه صدور گواهی موصوف طراحی و در سه …

توضیحات بیشتر »

خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرح­های تملک دارایی­های سرمایه‌­ای از ماده ۵ قانون مالیات ارزش افزوده

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۵  شماره: ۴۷-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۴-۰۷-۱۳۹۵   بخشنامه   ۴۷ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف     مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها موضوع ابلاغ تصویب­نامه …

توضیحات بیشتر »

خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ماده ۵ قانون مالیات ارزش افزوده

تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۶۰۲۶۲/ت ۵۲۴۵۹ ه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۱  در خصوص خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات بیشتر »

بخشنامه ۴۶-۹۵-۲۰۰/اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۷۷   شماره: ۴۶-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۴-۰۷-۱۳۹۵ بخشنامه ۴۶ ۹۵ ۷۷ م   مخاطبین/ذینفعان   امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات ­های مستقیم نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم­­ مصوب۳۱-۴-۱۳۹۴تازمان ابلاغ آیین­ …

توضیحات بیشتر »

دستورالعمل رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص

نوع:دستورالعمل مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین  شماره: ۵۱۸-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۴-۰۷-۱۳۹۵  دستورالعمل   ۵۱۸   ۹۵      قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کل کشور و قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)   ب-الف     مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل …

توضیحات بیشتر »

تکالیف تازه مودیان برای ارسال صورت معاملات فصلی از مهرماه ۱۳۹۵

بدین وسیله به آگاهی می رساند با اجرایی شدن آئین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ، تغییراتی در سامانه ارسال فهرست معاملات فصلی به وجود آمده است که به منظور بهبود سامانه و تسهیل در انجام تکالیف مقرر در آئین نامه مذکور، راه اندازی کامل سامانه کمی با تاخیر انجام خواهد پذیرفت. …

توضیحات بیشتر »

Powered by themekiller.com