خانه / بخشنامه ها (صفحه 4)

بخشنامه ها

قبول اعتبار ارزش افزوده خرید کالا و خدمات جهت صادرکنندگان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۷۶ تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ پیوست» …. پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ موضوع رفع ابهام از چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، نظر به برخی سوالات مطرح شده مقرر میدارد: به استناد مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالا و خدمت از طریق مبادی خروجی رسمی (منجمله …

توضیحات بیشتر »

ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

بدینوسیله آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به شماره ۲۰۳۸۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ که به تصویب وزیران محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به منظور اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. نادر جنتی / معاون مالیاتهای مستقیم شماره ۲۰۰۴۸۰ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ پیوست: ندارد جناب آقای تقوی نژاد معاون …

توضیحات بیشتر »

بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خوردوهای وارداتی

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۴۲ شماره: ۷۳-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۱۸-۱۰-۱۳۹۵ بخشنامه ۷۳ ۹۵ تبصره (۶) ماده (۴۲) الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل …

توضیحات بیشتر »

آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین شماره: ۷۴-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۱۸-۱۰-۱۳۹۵ بخشنامه ۷۴ ۹۵ آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی الف مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب­ نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های ۱۰۳۰۰۶/ت ۵۳۴۵۸ هـ ، ۱۱۵۶۰۶ /ت ۵۳۷۹۲ هـ درخصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه …

توضیحات بیشتر »

لازم الاجرا موافقتنامه بین ایران و چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۶۸ شماره:۷۵-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۱۸-۱۰-۱۳۹۵ بخشنامه ۷۵ ۹۵ ۱۶۸ م   مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع لازم الاجرا شدن قانون «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمدوتشریفات(پروتکل) الحاقی …

توضیحات بیشتر »

بخشنامه ۷۲-۹۵-۲۶۰/عوارض آلایندگی

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۳۸ شماره: ۷۲-۹۵-۲۶۰ تاریخ: ۱۳-۱۰-۱۳۹۵ بخشنامه ۷۲ ۹۵ اجرای صحیح مقررات تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها موضوع عوارض آلایندگی …

توضیحات بیشتر »

تسری حکم موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات ارزش افزوده

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۳۳ شماره: ۷۰-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۱۱-۱۰-۱۳۹۵ بخشنامه ۷۰ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها موضوع چگونگی تسری حکم موضوع ماده(۲۱۶) قانون …

توضیحات بیشتر »

الحاق یک بند به بخشنامه شماره ۱۷/۹۵/۲۰۰

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۱۲ شماره: ۶۹-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۰۷-۱۰-۱۳۹۵ بخشنامه ۶۹ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیرکل محترم وصول و اجراء شهر تهران …

توضیحات بیشتر »

چگونگی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار سال ۹۴

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۱۵ ,۱  شماره: ۶۷-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۰۴-۱۰-۱۳۹۵ ۶۷ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف     مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیرکل محترم وصول و اجرا …

توضیحات بیشتر »

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

سازمان امور مالیاتی کشور مرجع تصویب: سازمان امور مالیاتی کشور شماره ویژه نامه: ۹۲۶ یکشنبه،۲۶ دی ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۳۰ اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ شماره۴۰۱۷۴/۲۰۶/د                                                                  ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم …

توضیحات بیشتر »

اخذ مالیات علی‌الحساب از واردات به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد

۱- مطابق بخشنامه صدرالاشاره، واردات کالا (با رعایت مستثنیات ذکر شده در آن بخشنامه) مشمول پرداخت مالیات علی الحساب به میزان ۴ مجموع ارزش کالا و حقوق ورودی متعلقه است. بدیهی است که کشف هرگونه مغایرت که منجر به اخذ مابه التفاوت ارزش و حقوق ورودی شود، مستلزم مطالبه مابه التفاوت مالیات علی الحساب (موضوع آن بخشنامه) بر اساس تفاوت …

توضیحات بیشتر »

چگونگی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده برای کارخانه های تولید سنگ

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۲۶ ,۲۵ ,۲۱ ,۱۷ ,۳ شماره: ۶۴/۹۵/۲۰۶ تاریخ: ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ بخشنامه ۶۴ ۹۵ قانون مالیات برارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ   موضوع نحوه اجرای …

توضیحات بیشتر »

Powered by themekiller.com